Η αξιόπιστη πληροφόρηση ελαχιστοποιεί το ρίσκο
Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήOnline PanelΣυμβόλαιο εμπιστευτικότητας

Online Panel - Συμβόλαιο εμπιστευτικότητας

 Συμβόλαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

H Hellenic Research House δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Οδηγία 199546/ΕΚ, ΓΚΠΔ/GDPR). Παρακαλούμε διαβάστε το παρακάτω συμβόλαιο για να καταλάβετε πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, όποτε συμμετέχετε σε έρευνες. Το συμβόλαιο αυτό ενδέχεται να αλλάζει κατά καιρούς, γι' αυτό παρακαλούμε να το ελέγχετε κατά διαστήματα.

Ποια προσωπικά μου στοιχεία συλλέγει η Hellenic Research House;

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες κατά την εγγραφή σας και κατά την διάρκεια ερευνών αλλά πάντα με την συναίνεσή σας. Κάποια προσωπικά σας δεδομένα στοιχεία συλλέγονται όταν εγγράφεστε. Κατά την εγγραφή σας, η Hellenic Research House σας ζητά το ονοματεπώνυμο, την ηλικία, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, στοιχεία που αφορούν το νοικοκυριό σας και τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται ξεχωριστά από το όνομά σας, το οποίο αντικαθιστούμε στα αρχεία μας με τον κωδικό που σας εκχωρείται όταν εγγράφεστε και τον οποίο εσείς χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις προστατευόμενες περιοχές της σελίδας. 

Η εταιρεία τηρεί προσωπικά δεδομένα (στοιχεία ταυτότητας και καταναλωτικές συνήθειες) των προσώπων που συναινούν να συμμετέχουν σε online έρευνες αγοράς για τρία το πολύ έτη. Μετά το πέρας της τριετίας ζητάμε εκ νέου την συναίνεσή σας καθώς και επικαιροποίηση των δεδομένων σας προκειμένου να συνεχίσουμε να τα τηρούμε για τους ίδιους πάντα σκοπούς.

Με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί τα στοιχεία μου η Hellenic Research House;

Ο κυριότερος στόχος της συλλογής προσωπικών στοιχείων από τη Hellenic Research House είναι η εξασφάλιση αξιόπιστων στοιχείων για τις ερευνητικές μελέτες αλλά και η δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων που αφορούν ομάδες του πληθυσμού και όχι το σύνολο ή μεμονωμένα άτομα . Τα δημογραφικά σας στοιχεία καθώς και τα στοιχεία τρόπου ζωής χρησιμοποιούνται από την HELLENIC RESEARCH HOUSE μόνο για ομαδοποιήσεις του κοινού με ομοειδή χαρακτηριστικά. Ποτέ δεν δημοσιεύουμε στοιχεία με οποιοδήποτε τρόπο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταυτοποίηση των μελών του πάνελ.

Ποιος συλλέγει τα στοιχεία;

Όταν βρίσκεστε σε κάποια σελίδα της Hellenic Research House και σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, κοινοποιείτε αυτά τα στοιχεία αποκλειστικά και μόνο στην Hellenic Research House, εκτός εάν δηλωθεί ρητά το αντίθετο.

Σε ποιον κοινοποιεί τα στοιχεία σας η Hellenic Research House;

Η εταιρεία μας κατά κανόνα δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στον Πελάτη με την δική σας συναίνεση και αφού ενημερωθείτε για το χρόνο που πρόκειται να τηρήσει τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή καθώς και για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει, επίσης, προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους εντός ή εκτός ΕΕ για σκοπούς επεξεργασίας.

 

Μέτρα Ασφαλείας

Έχουμε λάβει τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Οδηγία 199546/ΕΚ, ΓΚΠΔ/GDPR).

Ποιες επιλογές έχω σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διανομή των στοιχείων μου;

Μόνον η Hellenic Research House (ή οι συνεργάτες που εργάζονται για λογαριασμό της Hellenic Research House και στο πλαίσιο των συμβάσεων για το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων) θα στέλνει απ' ευθείας σε σας πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα, μόνον εάν δηλώσατε ότι το επιτρέπετε.

Η Hellenic Research House χρησιμοποιεί τα στοιχεία των μελών πάνελ αποκλειστικά για  έρευνες αγοράς ή κοινής γνώμης.

Ποια είναι η πολιτική της Hellenic Research House σχετικά με τη δυνατότητά μου να ενημερώνω, να διορθώνω ή να διαγράφω τα προσωπικά μου στοιχεία;

Για όσο χρόνο η εταιρεία μας τηρεί τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

-      Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας. Η ανάκληση θα έχει ισχύ από την υποβολή της και μετά.

-      Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας. Η διόρθωση θα αφορά κάθε επεξεργασία που τυχόν θα λάβει χώρα μετά την γνωστοποίησή της στην εταιρεία.

-      Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Η διαγραφή θα γίνεται το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος

-      Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων  σας. Το δικαίωμα αυτό αφορά μόνο τα μέλη του ΠΑΝΕΛ των οποίων τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται, με την συναίνεσή τους, για σκοπούς ποιοτικής έρευνας αγοράς για τρία το πολύ έτη.

-      Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων σας ή μη σύννομής   επεξεργασίας τους.

H άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Μπορείτε να αλλάξετε τα δικά σας Στοιχεία Λογαριασμού στη Hellenic Research House, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αναγνώρισης Hellenic Research House και τον κωδικό πρόσβασης. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/μελών για να ζητήσετε νέο κωδικό προσπέλασης.

Αν επιθυμείτε ο προσωπικός σας λογαριασμός στην Βάση Hellenic Research House να διαγραφεί ή να απενεργοποιηθεί παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία από την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των στοιχείων μου;

Τα Στοιχεία του Λογαριασμού Hellenic Research House προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (password), έτσι ώστε εσείς και μόνον εσείς έχετε πρόσβαση σε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες.

Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε. Η Hellenic Research House δεν θα σας ζητήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε με ανεπιθύμητα τηλεφωνήματα ή μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης, όταν τελειώνετε την εργασία σας, να θυμάστε να αποσυνδέεστε από το λογαριασμό της Hellenic Research House και να κλείνετε το παράθυρο πλοήγησης (browser). Αυτό γίνεται ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και στην αλληλογραφία σας από άλλους, πχ. όταν μοιράζεστε τον υπολογιστή με κάποιον άλλον ή χρησιμοποιείτε κάποιον υπολογιστή σε δημόσιο χώρο, όπως κάποια βιβλιοθήκη ή Internet cafe.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω για την ασφάλεια των προσωπικών μου στοιχείων;

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι, όταν αποκαλύπτετε οικειοθελώς προσωπικά στοιχεία στο δίκτυο - για παράδειγμα σε πίνακες μηνυμάτων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε τοποθεσίες συζητήσεων (chat) - τα στοιχεία αυτά μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους.

Εν κατακλείδι, είστε ο μόνος υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε και/ή οποιονδήποτε στοιχείων λογαριασμού. Σας παρακαλούμε να κινείστε προσεκτικά και υπεύθυνα όταν βρίσκεστε στο δίκτυο.

Επικοινωνία

Τα γραφεία της εταιρείας  μας βρίσκονται επί της οδού Αντήνορος, αρ. 42-44 στο ισόγειο.  Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι 210-7455900. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Δράσεις

ΔράσειςΗ HRH συμμετείχε στην εκδήλωση του ΣΕΔΕΑ ”Research Reveals” που έγινε στο Μουσείο Γουλανδρή την Τετάρτη 15/9/2010..

Η Εφαρμογή

The ApplicationΠροσφέρουμε συγκροτημένη έρευνα που εστιάζεται στις ανάγκες του πελάτη.

Για την εταιρία μας αυτό σημαίνει:

Περισσότερα...

Τρέχουσα Έρευνα

Τρέχουσας ΈρευναΗ HRH διεξάγει συνεχώς νέες έρευνες στις οποίες καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν, αν θέλεις μπορείς και εσύ να γίνεις μέλος και να μετέχεις...

Περισσότερα...

Go to top