Το δυναμικό πεδίου

Ποιοτική έρευνα καταναλωτών – επιχειρήσεων – ειδικών κοινών

 • Κοινωνικοί Ψυχολόγοι (Μόνιμοι και συνεργαζόμενοι)
 • Κοινωνιολόγοι (Συνεργαζόμενοι)
 • Στρατολόγοι (Mόνιμοι και συνεργαζόμενοι)
 • Αποκωδικοποιητές (Μόνιμοι και συνεργαζόμενοι)
 • Διερμηνείς (Συνεργαζόμενοι)

Ποσοτική έρευνα καταναλωτών – επιχειρήσεων – ειδικών κοινών

Μόνιμοι και συνεργαζόμενοι :

 • Συνεντευκτές εξειδικευμένοι σε προσωπική συνέντευξη
 • Συνεντευκτές εξειδικευμένοι σε τηλεφωνική έρευνα με χρήση CATI
 • Εκπαιδευμένοι μυστικοί επισκέπτες
 • Εξειδικευμένοι ελεγκτές
 • Εξειδικευμένοι στην ομαδοποίηση, κωδικοποίηση και εισαγωγή στοιχείων
 • Προγραμματιστές – Στατιστικοί – Αναλυτές